Polityka prywatności

Polityka prywatności w Fundacji Civis Modernus

Postanowienia ogólne: Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu, Fundacja Civis Modernus przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników serwisu przez Fundację.

Fundacja zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Fundacja zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w przypadkach, gdy:
 • wspierają podopiecznych Fundacji poprzez dokonywanie wpłat
 • szukają pomocy Fundacji za pośrednictwem formularza udostępnionego w serwisie,
 • zapisują się na newsletter Fundacji.

Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych:

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści, np. newslettera;
 2. umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz Fundacji;
 3. umożliwienia złożenia zapytania o dostępność pomocy ze strony Fundacji;
 4. rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
 5. marketingu bezpośredniego;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Fundację jest prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z Fundacją oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty.

Przechowywanie danych:

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu –przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Fundacja przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

Dla celów statutowych Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 5 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja, zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

Pełna klauzula RODO mieści się w zakładce RODO

Dane kontaktowe: tel.502 489 699, emil: biuro@civis-modernus.pl