W lutym 2021 r. Fundacja wspomogła WTZ Orzycka i przekazała komputery do placówki, które służą podopiecznym warsztatów jeszcze lepiej się rozwijać. Od 1995 r. prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 24 uczestników, organizowane są również turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, kiermasze z pracami uczestników WTZ oraz konkursy puzzlowe. Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu zajmuje się głównie dorosłymi osobami autystycznymi. Dziękujemy firmie BEKO za cudowną niespodziankę!